»
«

BOKA BO GÅRD

Bokningen är inte bindande förrän Långängens gård har godkänt Er bokning via mail och depositionsfakturan är betald.

Kom ihåg att du måste vara minst 25 år för att kunna boka lokalen.

DAGSHYRA/DYGNSHYRA

DATUM FÖR EVENTET

VECKODAG FÖR EVENTET

KUND / FÖRETAGSNAMN

PERSONNR/ORG.NUMMER

 KONTAKTPERSON

E-MAIL

MOBILNUMMER

ADRESS

POSTNUMMER

STAD

LAND

Vid bokning kommer Långängens Gård AB att bekräfta Ert datum via mail, samt förse Er med en depositionsfaktura motsvarande lokalhyran för Er bokade dag. Depositionen kommer att dras av i slutfakturan efter eventet. Fakturan skall betalas omgående (5 dagar) och när fakturan är betald har vi ingått avtal enligt våra bokningsregler.

Ny prislista för gällande år släpps under februari månad samma år. Långängens Gård AB äger rätten att justera produkterna och priserna enligt god affärsed under tiden för avtalet.

Vi har som ambiton att inte höja priserna med mer än 10% på Er bokning som sker innan vi släpper våra prislistor i februari varje år. Priserna kommer endast justeras om det är nödvändigt pågrund av höjda råvarukostnader, nya personalavtal, hyreshöjningar, eller andra kostnadsökningar som är utanför vår kontroll.

I vårt produktblad finns alla bokningsregler och vi rekommenderar att ni läser igenom dem innan ni slutför Er bokning.

VI HAR LÄST BOKNINGSREGLERNA SAMT ORDNINGSREGLERNA & GODKÄNNER DEM

ÖVRIG INFORMATION TILL OSS

När ni trycker på SKICKA kommer ni att få en bekräftelse på att vi mottagit Er bokning med information om nästa steg och hur vi går vidare.

Vill ni avbryta bokningen KLICKA HÄR...

bokaknapp